Інформаційно-методичний бюлетень №4, 2020р.

Інформаційно-методичний бюлетень №3, 2020р.

Інформаційно-методичний бюлетень №2, 2020р.

Інформаційно-методичний бюлетень №1, 2020р.

Інформаційно-методичний бюлетень №9, 2019р.

Інформаційно-методичний бюлетень №8, 2019р.

Інформаційно-методичний бюлетень №7, 2019р.

Інформаційно-методичний бюлетень №6, 2019р.

Інформаційно-методичний бюлетень Пологівської гімназії "Основа" випуск №5, 2019р. "Школа для молодих вчителів"

Методичний тиждень вчителів гімназії


Канікулярний час для вчителів гімназії насичений методичними заходами, спрямованими на опрацювання установчих документів, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, обміну педагогічним досвідом з колегами, апробації освітніх інновацій.

Методична рада гімназії провела семінарське заняття «Реалізація прин-ципу дитиноцентризму в сучасній школі» де вчителі обговорили питання онов-лення змісту, форм і методів організації освітнього процесу на засадах дити-ноцентризму.

Ідея дитиноцентризму була провідною у багатьох зарубіжних і вітчизняних педагогічних системах та наукових теоріях різних часів. Зокрема, розробці принципу дитиноцентризму присвячені праці П.Блонського, Г.Ващенка, К.Вентцеля, Д.Дьюї, Я.Корчака, А.Макаренка, К.Роджерса, В.Сухомлин-ського, К.Ушинського та інСучасні науковці вважають, що мету і суть освіти потрібно вбачати в тому, щоб допомогти дитині відкрити в собі те, що в ній уже закладено.

Філософія дитиноцентризму передбачає:

- якнайраніше виявлення природних можливостей, потреб та життєвих цілей дитини – її життєвої стратегії – тієї сфери, де вона може себе виявити найповніше;

- забезпечення їй у школі можливостей мобілізувати навколо цих потреб і цілей свою волю, здібності, ціннісні орієнтації.

Вдосконалення, урізноманітнення форм, методів ефективності роботи пед-колективу, робота на перспективу дадуть можливість надати учневі освіту «для життя», можливість сформувати компетентності передбачені законом України «Про освіту», діяти в межах концепції «Нової української школи».

Лавриненко О.О., заступник директора з НМР

Круглий стіл "Нова українська школа"


Під час зимових канікул у гімназії проведено Круглий стіл «Нова українська школа: перші кроки».

Вчителі Гришко Тетяна Іванівна, Рябко Ольга Сергіївна представили інноваційні підходи нової української школи у здійсненні навчально-виховного процесу першокласників та продемонстрували різноманітні наочні матеріали, можливості інформаційно-комп’ютерних технологій, які вони використовують на уроках. У заході взяли активну участь вчителі початкових класів, вчителі-предметники, члени методичної ради, адміністрація гімназії.

О.О. Лавриненко, голова методичної ради гімназії

/Files/images/2019/kvten/04.1..jpg/Files/images/2019/kvten/PC200004.JPG/Files/images/2019/kvten/PC200013.JPG/Files/images/2019/kvten/PC200024.JPG/Files/images/2019/kvten/PC200026.JPG/Files/images/2019/kvten/О.С..jpg/Files/images/2019/kvten/Т.І..jpg

З нового навчального року у гімназії запроваджено всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України»


Методбюлетень 2017


/Files/images/методбюлетень.png

Страршокласники міських шкіл презентували свої наукові дослідження

/Files/images/конференція2017.png


/Files/images/Конференція 2017 2.png

/Files/images/конференція 2017 3.png

В гімназії розпочинається

ТИЖДЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Традиційно у лютому методичне об’єднання вчителів англійської мови проводить предметний Тиждень.

Як і кожного року, вчителі проводять відкриті уроки, масові виховні заходи, на які запрошують колег, щоб продемонструвати інноваційні прийоми викладання предмету, запровадження інфор-маційно-комп’ютерних та проектних технологій, інтерактивних методів. У підготовці та проведенні Тижня активну участь беруть вчителі: Пода Н.І., Цукан О.М., Пташинська О.В., Турубар А.О., Хвостік Т.А. Очолює роботу вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист Радомська Т.О.

/Files/images/foto3/12555.png

ТИЖДЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ-2017 пропонує:

Дата Зміст роботи Клас Вчителі
1. 20 лютого Віртуальна подорож «Лондон - місто моєї мрії» 3-Б клас ПташинськаО.В. Цукан О.М.
2. 21 лютого Виставка дитячих малюнків «Подорож до Лондона» Олімпіада з англійської мови «Чудовий світ поезії» Поч. класи 3-4 класи 8-Б клас ПташинськаО.В. Цукан О.М. Пода Н.І. Цукан О.М. Пода Н.І.
3. 22 лютого «В гостях у казки» « МАСЛЯНА запрошує» 4-А клас 6-А клас, 10 клас ПташинськаО.В. Пода Н.І. ПташинськаО.В. Цукан О.М.
4. 23 лютого «Масляна очима британців» 5-10 класи Вчителі англійської мови
5. 24 лютого Святкова програма «АВС» 1-і класи Пода Н.І. Хвостік Т.А.

/Files/images/foto2/231Безымянный.jpg

/Files/images/foto2/232Безымянный.jpg


День «відкритих дверей»

для молодих вчителів Пологівського району

На базі гімназії пройшло заняття «Школи молодого спеціаліста» (керівник Стольнікова А.М., завідувач районним методичним кабінетом відділу освіти Пологівської РДА).

Молоді педагоги району познайомились з нашим навчальним закладом, його історією, досягненнями, методичними інноваціями та прийомами навчальної діяльності вчителів та учнів. Методист РМК Царенко І.В. провела змістовний тренінг з психології.

Своєю педагогічною майстерністю на відкритих уроках поділились до-свідчені фахівці гімназії: Гугля Лідія Анатоліївна, вчитель математики вищої категорії, Степура Наталія Володимирівна, вчитель біології та географії вищої категорії, Калюжна Тамара Миколаївна, вчитель історії вищої категорії, Маркітан Лідія Володимирівна, вчитель української мови та літератури вищої категорії, Цукан Олена Миколаївна, вчитель англійської мови, Онищук Юлія Олександрів-на, вчитель образотворчого мистецтва вищої категорії, Дадіані Ірина Володимирівна вчитель інформатики, фізики вищої категорії.

Фото-фрагменти відкритих уроків

/Files/images/foto2/1201.png

/Files/images/foto2/1203 (2).png /Files/images/foto2/1203 (1).png

/Files/images/foto2/1203 (2).png
/Files/images/foto2/1205 (1).png

/Files/images/foto2/201.png

/Files/images/foto2/202.png /Files/images/foto2/203.png

/Files/images/foto2/204.png /Files/images/foto2/205.png /Files/images/foto2/206.png

/Files/images/foto2/1234.jpg

/Files/images/foto2/32245.png

Місячник педагогічної майстерності «Творчість педагога – шлях до успіху»( І етап Конкурсу педагогічної майстерності « Учитель року»).

У гімназії завершився місячник педагогічної майстерності «Творчість педагога – шлях до успіху»( І етап Конкурсу педагогічної майстерності « Учитель року»).

У ході місячника вчителі гімназії з номінацій: «Початкові класи» - Костюк Т.М., Гришко Т.І., Бельбас Л.М., Литвиненко С.М., «Біологія» - Степура Н.В., Кириченко С.В., «Музичне мистецтво» - Глух Н.В., «Інформатика» - Матвієнко Ю.А. провели відкриті уроки, представили дидактичні матеріали для проведення навчальних занять, поділились досвідом роботи.

Аналіз відкритих уроків, вивчення методичних матеріалів показали під-вищення рівня фахової майстерності вчителів, ефективне впровадження в практику роботи елементів інноваційних технологій навчання, ІКТ.

Вчителі початкових класів продемонстрували високий рівень професіоналізму, знання методики та педагогіки, уміння творчо і результативно працювати з учнями.

Добре володіє методикою викладання предметів у початкових класах Гришко Тетяна Іванівна. Її урок української мови в 3-А класі за темою « Антоніми. Ознайомленння з деякими найпоширенішими фразеологізмами» був цікавий, добре про-думаний, насичений вдало підібраною наочністю та різноманітним дидактичним матеріалом. На уроці панувала творча атмосфера, активний зворотній зв'язок учнів із вчителем. Діти активно працювали, виконували запропоновані завдання, демонстрували гарні знання. Проведений урок відзначався глибиною, ґрунтовністю, високим методичним рівнем учителя.

Багато уваги приділяє розвитку мовленнєвої компетенції учнів, мисленню та формуванню навичок творчої самостійної роботи Бельбас Людмила Миколаївна. На уроці української мови у 4-Б класі, за темою « Вживання слів в прямому та переносному значенні», вчителька створила ігрові ситуації, що розвивають пізна-вальний інтерес і активність учнів, знімають втому. Оптимально поєднала вибір репродуктивних і проблемно – пошукових, словесних і практичних методів. Раціонально дібрала інтерактивні групові та індивідуальні форми роботи на уроці.

Віддає перевагу більш традиційним методам навчання Литвиненко Світлана Михайлівна. На уроці української мови у 3-Б класі з теми «Слова протилежні за значеннням. Спостереження за роллю антонімів у тексті» вчителька вчила учнів працювати з науковою та довідковою літературою. Приділяла багато уваги культурі усного мовленння і записів у зошитах. Вчителька використовувала диференційовані завдання різних рівнів для самостійної, парної та групової роботи учнів.

Інноваційно, жваво і цікаво пройшов урок літературного читання у 2-А класі за темою «Українські народні казки». Вчителька Костюк Тамара Михайлівна вдало використала інформаційно-комп’ютерні технології, що дозволило підсилити емоційне сприймання навчального матеріалу, сприяло активній, творчій діяльності молодших школярів. Другокласники захоплено розповідали казки, інсценували «Колобка», розмірковували над виховним значенням творів усної народної творчості, тренувалися у виразно-емоційному читанні творів.

Інтерактивні методи дослідницько-практичної роботи учнів продемонстрували вчителі біології Степура Наталія Володимирівна і Кириченко Світлана Вікторівна.

Учні показали досить високий рівень практичних навиків під час виконання робіт по виявленню прикладів пристосування до способу життя у комах (у 7-А класі) та при вимірюванні частоти серцевих скорочень і артеріального тиску (у 9-А класі). Учні досліджували, висловлювали гіпотези, аргументували висновки.

У гості до музичних інструментів повела учнів 5-А класу вчитель музичного мистецтва Глух Наталія Валеріївна. На уроці-екскурсії учні дізнались про елементи музичної мови, ознайомилися з поняттям «тембр», вчилися визначати особливості звучання інструментів симфонічного оркестру (арфа, флейта, труба, валторна, челеста), слухали симфонічну музику П.І. Чайковського, розучили піснюЮ. Чичкова « Наша шкільна країна». На уроці звучала чудова музика, демонструвалось слайд-шоу, використано ігрові моменти, що сприяло активній, творчій, емоційній атмосфері.

Матвієнко Юлія Анатоліївна провела урок засвоєння знань та формування умінь і навичок з теми «Поняття операційної системи, її призначення. Графічний інтерфейс операційної системи». Вчителька інформатики організувала заняття у такий спосіб, що кожний учень добре засвоїв навчальний матеріал та показав хороші практичні вміння роботи на комп’ютері.

Фото-фрагменти відкритих уроків місячника майстерності «Творчість педагога – шлях до успіху» ( І етап Конкурсу педагогічної майстерності « Учитель року»)

/Files/images/foto2/001Безымянный.jpg

Відкриті уроки в початкових класах проводять досвідчені «старші вчителі» вчителі Гришко Т.І. і Костюк Т.М. та вчителі першої кваліфікаційної категорії Бельбас Л.М. і Литвиненко С.М.

/Files/images/foto2/002Безымянный.jpg

Розбиратися в складних термінах та процесах роботи на комп’ютері навчить вчитель інформатики першої категорії Матвієнко Ю.А.

У ході проведення місячника педагогічної майстерності «Творчість педагога – шлях до успіху» відзначено активність методичного об’єднання вчителів початкових класів (керівник Колова Н.В.), ефективне використання вчителями гімназії для підготовки та проведення уроків інформаційно-комп’ютерної техніки, уміння дібрати інноваційні методи і прийоми роботи, зробити процес навчання творчим, цікавим, розвиваючим, емоційним.

Проведена методична робота, самоосвітня діяльність, підготовка вчителів до відкритих уроків, сприяла підвищенню фахового рівня педагогів, налаштованості на запровадження інноваційних методів і прийомів, активного використання ІКТ.

Методична рада гімназії, за підсумками місячника педагогічної майстерності «Творчість педагога – шлях до успіху», рекомендує до участі у районному етапі конкурсу « Учитель року -2017» вчителя інформатики Матвієнко Ю.А.


Розкрити талановитого вчителя, дати йому можливості для розвитку творчості, сприяти творчим педагогічним пошукам – ось завдання Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».

З 24 по 28 жовтня в Пологівській гімназії «Основа» відбувся шкільний етап конкурсу. У ході проведення уроків учителі початкових класів показали високий рівень педагогічної майстерності, знання методики та педагогіки, уміння працювати з учнями.

Добре володіє методикою викладання всіх предметів у початкових класах Гришко Тетяна Іванівна. ЇЇ урок української мови був цікавий, добре продуманий, насичений, з вдало підібраною наочністю та різноманітним дидактичним матеріалом. На уроці панував зворотній зв'язок учнів із вчителем, діти активно відповідали, виконували запропоновані завдання, демонстрували гарні знання. Проведений урок відзначався глибиною, ґрунтовністю, високим методичним рівень учителя.

Віддає перевагу традиційним формам навчання Литвиненко Світлана Михайлівна. На уроці української мови використовувала різноманітні джерела інформації, заохочувала учнів працювати з науковою та довідковою літературою. Приділяла багато уваги культурі мови і записів. Вчителька використовувала диференційовані завдання різних рівнів, намагалася організовувати самостійну парну та групову роботу учнів

Багато уваги приділяє різнобічному розвитку мовлення учнів, їх мисленню, формуванню навичок творчої самостійної роботи Белбас Людмила Миколаївна. На уроці української мови створила ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому. Оптимально поєднала вибір репродуктивних і проблемно – пошукових, словесних і практичних методів. Раціонально добирала групові та індивідуальні форми роботи на уроці.

/Files/images/foto2/Бельбас Людмила Миколаївна.JPG /Files/images/foto2/Гришко Тетяна Іванівна.JPG /Files/images/foto2/Литвиненко Світлана Михайлівна.JPG

У гімназії розпочався науково-методичний місячник педагогічної майстерності «Творчість педагога – шлях до успіху», який проходить у рамках Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» за номінаціями:

« Початкові класи», «Біологія», « Музика», «Інформатика».

Перший відкритий урок місячника провела Степура Н.В., вчитель біології вищої кваліфікаційної категорії. Урок-дослідження, урок-практична робота пройшов жваво, змістовно і пізнавально. Учні 7-А класу виявляли приклади пристосування до способу життя різних комах. Об’єктами досліджень були: сонечко-двокрапкове, медоносна бджола, воша головна. Багато нового і цікавого дізнались учні на уроці. Та головне – що не всі тайни природи відкриті, є над чим працювати і зі своїм вчителем це, напевно, вдасться.

/Files/images/foto/1Безымянный.jpg /Files/images/foto/2Безымянный.jpg


У червні 2016 р. працівники психологічної служби гімназії взяли участь у тренінгу «Профілактика ВІЛ/СНІД на робочому місці в загальноосвітніх навчальних закладах» в м. Запоріжжі. Цей навчальний курс розроблено за підтримки Проекту «Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій». Він має на меті поширити серед працівників навчальних закладів інформацію щодо ВІЛ інфекції, формування толерантного ставлення до людей, які живіть з ВІЛ та їх правове забезпечення.

/Files/images/foto/DSC_000001 (7).JPG /Files/images/foto/DSC_000001.JPG


Анонс вебінарів wym-1462719917125


Атестація педагога - період творчої професійної самореалізації

/Files/images/8888Безымянный.png

/Files/images/foto/999Безымянный.png


Атестаційний період 2015/2016 навчального року

підходить до завершення

Атестація педагогічних працівників ( відповідно до Типового поло-ження про атестацію педагогічних працівників) - це система заходів, спря-мована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Важливим показником фахової кваліфікації є рівень сформованості техно-логічної компетентності вчителя.

Технологічна компетентність вчителя базується на знаннях методів і прийомів навчання та виховання учнів, урахуванні їхніх індивідуальних здібностей, а також на використанні сучасних педагогічних технологій. Оволодіння нею дозволяє ефективно реалізовувати компетентнісний, діяльнісний та особистісно зорієнтований підходи до навчання, на яких наголошують нові Державні стандарти.

Розвиток технологічної компетентності вчителя має поетапний характер і проходить декілька рівнів:

1. початковий ( вчитель працює згідно з методичними рекомендаціями, діє за аналогією, застосовуючи відомі йому методи і прийоми);

2. евристичний (вчитель враховує власний досвід, моделює нестандартні педагогічні ситуації, використовує інноваційні методики і технології, готовий до науково-дослідницької, експериментальної роботи);

3. креативний (вчитель здійснює професійну діяльність, використову-ючи нестандартність мислення, творчу уяву і пошук, активно запроваджує інноваційні технології, створює нові прийоми та методи;

4. новаторський ( вчитель вносить конструкторські й експертні пропози-ції щодо інноваційної організації навчально-виховного процесу, видає авторські програми, посібники тощо).

Від атестації до атестації змінюється траєкторія професійного руху вчителя: від етапу репродуктивності - шляхом розвитку професійної діяльності - до рівня творчої професійної самореалізації.

Саме за такими вимогами проходить в гімназії атестаційний період 2015/2016 навчального року, який демонструє наполегливу і творчу працю вчителів, їх здатність професійно розвиватись і самовдосконалюватись.

Фрагменти відкритих уроків атестаційного періоду

2015/2016 навчального року

/Files/images/1Безымянный.jpg

Інноваційні форми роботи на уроках математики в 9-А класі

(вчитель вищої кваліфікаційної категорії Бадло Наталія Геннадіївна)

/Files/images/01Безымянный.jpg

/Files/images/2Безымянный.jpg

/Files/images/02Безымянный.jpg

Відкриті уроки провели також вчитель фізики Харченко Віктор Андрійович та вчитель математики Єфіменко Дмитро Васильович.

У березні пройдуть підсумкові засідання атестаційної комісії гімназії.

Лавриненко О.О., заступник голови атестаційної комісії гімназії

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ПОЛОГІВСЬКА ГІМНАЗІЯ «ОСНОВА» ПОЛОГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Запорізька область, м. Пологи, вул. Щаслива, 83/МТС,2

Тел.:(06165) 50006, 23815

e-mail: pologyschool3@gmail.com

Дата останньої зміни 01 Березня 2021

Цей сайт безкоштовний!