Результати вибору підручників для 4-х класів

Витяг з протоколу про вибір підручників для 3-х класів

Результати вибору підручників для 11-х класів

Результати вибору підручників для 6-х класів

Результати вибору підручників для 2-х класів

Протокол вибору підручників для 2 класу

Конкурс "Віртуальна виставка"

Результати додаткового вибору підручників для 5-х класів 23.10.2018

Результати додаткового вибору підручників для 10-х класів 23.10.2018

Результати додаткового вибору підручників для 5-х класів

Результати додаткового вибору підручників для 10-х класів

Результати вибору підручників для 1-х класів

Результати вибору підручників для 5-х класів

Результати вибору підручників для 10-х класів

Комунальна установа «Пологівська гімназія «Основа»

Пологівської районної ради Запорізької області

ПРОТОКОЛ

засідання педагогічної ради вчителів та ради

Пологівської гімназії «Основа»

Від 04.09.2018р м. Пологи № 11

Присутні: 45 вчителів

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про вибір та замовлення підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти.

Приходько Л.Ю. – заступник директора з НВР

1.СЛУХАЛИ:Заступника директора з НВР Приходько Л.Ю., яка повідомила, що з 04 по 06 вересня 2018 року відповідно до інструктивно-методичних матеріалів (Лист МОН України від 29.08.2018 №1/9 – 511) закладам загальної середньої освіти пропонувалося ознайомитися з фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників розміщених в Електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» і яким за результатами І етапу додаткового конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти пропонується надати гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Вчителі переглянули пропозиції, обговорили переваги кожної книги, серед яких:

«Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (Калініна Л. В., Самойлюкевич І.В.)

«Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (Горбач Л. В., Трінька Г. Ю.)

«Французька мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (Клименко Ю. М.)

«Французька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (Клименко Ю. М.)

«Іспанська мова (1-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (Редько В. Г., Береславська В. І.)

«Іспанська мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (Редько В. Г., Береславська В. І.)

«Російська мова (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою (Давидюк Л. В., Дядечко Л. П.)

«Польська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (Войцева О. А., Бучацька Т. Г.)

та визначились з вибором.

1.УХВАЛИЛИ: Зробити замовлення підручників для 5 класу з переліку підручників, що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018/2019 н.р., за результатами вибору педагогічних працівників:

Англійська мова «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови» авт. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

Голова педагогічної ради: О.Г. Гугля

Секретар: О.М. Цукан

Комунальна установа «Пологівська гімназія «Основа»

Пологівської районної ради Запорізької області

Погоджено на засіданні

педагогічної ради

від 26.04.2018 №5

Результати вибору підручників для 5, 10 класу педагогічним колективом КУ «Пологівська гімназія «Основа» Пологівської районної ради,

Назва підручника
«Вступ до історії» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти Щупак, І. Я.;Піскарьова, І. О.;Бурлака, О. В.(2018)
«Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти Морзе, Н. В.;Вембер, В. П.;Барна, О. В.;Кузьмінська, О. Г.(2018)
«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гільберг, Т. Г.;Савчук, І. Г.;Совенко, В. В.(2018)
«Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Авраменко, О. М.(2018)
«Українська література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Авраменко, О. М.;Пахаренко, В. І.(2018)
«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Туташинський, В. І.;Кірютченкова, І. В.(2018)
«Українська мова (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Караман, С. О.;Горошкіна, О. М.;Караман, О. В.;Попова, Л. О.(2018)
«Українська література (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Борзенко, О. І.;Лобусова, О. В.(2018)
«Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Сорочинська, Н. М.;Гісем, О. О.(2018)
«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пометун, О. І.;Гупан, Н. М.(2018)
«Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Мудрий, М. М.;Аркуша, О. Г.(2018)
«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем, О. О.;Мартинюк, О.О.(2018)
«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Ніколенко, О. М.;Орлова, О. В.;Ковальова, Л. Л.(2018)
«Зарубіжна література (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Волощук, Є. В.;Звиняцьковський, В.Я.;Філенко, О. М.(2018)
«Російська мова (6-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою Баландіна, Н. Ф.;Зима, О. В.(2018)
«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Ярошенко, О. Г.(2018)
«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний, К. М.;Утєвська, О. М.(2018)
«Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Соболь, В. І.(2018) Задорожний, К. М.;Утєвська, О. М.(2018)
«Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Карпюк, О. Д.(2018)
«Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Комаровська, О. А.;Миропольська, Н. Є.;Ничкало, С. А.;Руденко, І. В.(2018)
«Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гарасимів, І. М.;Пашко, К.О.;Фука, М. М.;Щирба, Ю. П.(2018
«Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Ривкінд, Й. Я.;Лисенко, Т. І.;Чернікова, Л. А.;Шакотько, В. В.(2018)
«Інформатика (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Руденко, В. Д.;Речич, Н. В.;Потієнко, В. О.(2018)
«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Бар’яхтар, В. Г.;Довгий, С. О.;Божинова, Ф. Я.;Кірюхіна, О. О.(2018)
«Геометрія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Істер, О. С.;Єргіна, О. В.(2018)
«Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Істер, О. С.;Єргіна, О. В.(2018)
«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Істер, О. С.(2018)
«Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гудима, А. А.;Пашко, К. О.;Герасимів, І. М.;Фука, М. М.(2018)

Комунальна установа «Пологівська гімназія «Основа»

Пологівської районної ради Запорізької області

ПРОТОКОЛ

засідання педагогічної ради вчителів та ради

Пологівської гімназії «Основа»

Від 12 .02.2018р м. Пологи № 2

Присутні: 42 вчителі

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про погодження вибору і замовлення підручників для 5 класу.

Приходько Л.Ю. – заступник директора з НВР

1.СЛУХАЛИ:

Заступника директора з НВР Приходько Л.Ю, яка ознайомила присутніх із листом Міністерства освіти і науки України №1/9-79 від 06.02. 2018 року

«Про вибір і замовлення підручників для 5 класу» та інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вибору та замовлення підручників. Наголосила на необхідності уважно і відповідально віднестися до вибору підручників відповідно до рекомендацій.

ВИСТУПИЛИ:

Радомська Т.О., вчитель англійської мови, яка зазначила, що підручник Л.В.Калініна, І.В.Самойлюкевич «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням» має чітко виражену комунікативну спрямованість, містить багато цікавих завдань інтерактивного, ігрового, розвиваючого характеру, що відповідають віковим особливостям учнів. Кожен розділ закінчується уроками на повторення вивченого матеріалу. У підручнику вміщена велика кількість комунікативних завдань, що супроводжуються мовленнєвими зразками і які допомагають висловлюватися англійською мовою і спілкуватися з однокласниками в межах запропонованої теми. Більшість завдань в уроках на повторення передбачає роботу в групах, що сприяє згуртованості класу. Навчання за цим підручником є цікавим і ефективним.

Шерстюк В.І., вчитель математики, яка зазначила, що найбільше їй подобається підручник «Математика» авторів А.Г.Мерзляка, В.Б.Полонського. Цей підручник поділений на два розділи, кожний з яких складається з параграфів, а ті з пунктів. Пункт починається з засвоєння теоретичного матеріалу. Найважливіші теоретичні твердження виділено курсивом. Добре те, що виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач, даються завдання для самостійної роботи. У підручнику є багато малюнків, які теж допомагають у засвоєнні матеріалу.

Землянухіна Т.А., вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, яка сказала, що підручники «Українська мова» Глазової О.П, «Українська література» О.М.Авраменка та «Зарубіжна література» О.М. Ніколенка, Т.М. Конєва, О.В. Орлова, Зуєнко М.О., О.І Кобзар повністю відповідають вимогам Державного стандарту та оновленим програмам з цих навчальних предметів. У підручниках вміщені художні твори, відомості з теорії літератури, біографічні матеріали про письменників. У підручнику з мови наявні таблички з культурою мовлення, пам’ятки, орієнтовні плани твору - опису, таблички з правилами. У підручниках з літератури питання та завдання спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів, умінь роботи з інформаційними цифровими ресурсами, сприяють розвитку навикам комунікативності. Добрим є те, що після кожного розділу наявні тестові завдання. Підручники яскраво ілюстровані, що робить їх цікавими для дітей.

УХВАЛИЛИ

1.1. Погодити вибір таких підручників для 5 класу:

· Математика. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.

· Українська мова. Глазова О.П.

· Українська література. Авраменко О.М.

· Німецька мова. Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.

· Англійська мова. Л.В.Калініна, І.В.Самойлюкевич

· Зарубіжна література. Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І.

· Природознавство. Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І.

· Основи здоров'я. Бойченко Т.Є, Василенко С. В., Гущина Н. І., Василашко І. П., Коваль Н. С., Гурська О. К.

· Російська мова. Полякова Т.В., Самонова О.І.

Голова педагогічної ради: О.Г. Гугля

Секретар: О.М. Цукан

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ПОЛОГІВСЬКА ГІМНАЗІЯ «ОСНОВА» ПОЛОГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Запорізька область, м. Пологи, вул. Щаслива, 83/МТС,2

Тел.:(06165) 50006, 23815

e-mail: pologyschool3@gmail.com

Дата останньої зміни 01 Березня 2021

Цей сайт безкоштовний!